Bijstand nodig? 051 70 35 17
Pensioen2

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Pensioensparen voor medische beroepen

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten of zelfstandige verpleegkundigen kunnen gebruik maken van de RIZIV-verzekering voor een aanvullend pensioen en extra bescherming.

Wat is een RIZIV-contract?

RIZIV staat voor Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. De RIZIV-conventie is een akkoord tussen het RIZIV en de ziekenfondsen, waarin tarieven worden vastgelegd voor geneeskundige verzorging en medische verstrekkingen aan uw patiënten.

Wie zich bij de RIZIV-conventie aansluit, werkt aan afgesproken tarieven, en mag geen aanvullende kosten aanrekenen. In ruil voor aansluiting aan de RIZIV-conventie geniet u een sociaal statuut. Daarbij ontvangen zorgverstrekkers, onder wie artsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en zelfstandige verpleegkundigen, een jaarlijkse RIZIV-toelage.

De RIZIV-toelage moet worden geïnvesteerd in een plan dat onder andere dient voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Zo'n plan heet een RIZIV-contract. Een deel van de premie wordt als solidariteitsbijdrage gestort in een solidariteitsfonds. Zo geniet u ook bescherming bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, ernstige ziekte en overlijden.

De RIZIV-toelage

Wanneer u als medisch zorgverlener geconventioneerd (aangesloten op de RIZIV-conventie) bent, heeft u recht op een jaarlijkse RIZIV-toelage. Die toelage is de tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich moet houden door de RIZIV-conventie.

U kunt elk jaar de RIZIV-toelage aanvragen door de aanvraagprocedure te volgen op ProGezondheid. Uw verzekeraar begeleidt u graag bij uw aanvraag.

De RIZIV-toelage is een sociaal voordeel, met het oog op een vervangingsinkomen bij invaliditeit of het sparen voor een aanvullend pensioen. Met andere woorden: u moet de RIZIV-toelage investeren in een RIZIV-contract.

De voordelen van een RIZIV-contract

Met een RIZIV-contract kunt u sparen voor een aanvullend pensioen, én geniet u extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

U kunt uw RIZIV-toelage investeren in een aanvullend pensioenkapitaal. Zo geniet u van een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld door een winstdeling.

Het opgebouwde pensioenkapitaal komt vrij wanneer u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat, zonder dat u daar zelf iets voor moet ondernemen. U kunt uw contract ook afkopen wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt.

Wanneer u wenst te investeren in de aankoop of het (ver)bouwen van van vastgoed, kunt u een voorschot nemen op uw opgebouwde pensioenkapitaal.
Daarnaast heeft u door uw RIZIV-contract ook recht op financiële tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Een verzekering op uw maat

Wanneer u een geconventioneerd zorgverstrekker bent, is een RIZIV-polis een vanzelfsprekendheid. Het RIZIV-contract kan ook een onderdeel zijn van een uitgebreider pensioenplan.

Vraag zeker advies aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou: we helpen u graag bij het samenstellen van een polis die rekening houdt met uw concrete situatie. Zo bent u bij ons verzekerd van een polis op maat. U vindt onze kantoren in Ieper, Poperinge en Houthulst.


Vraag een vrijblijvende offerte aan

i

Vaakgestelde vragen

Het RIZIV, of Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, is een federale instelling van de sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert onder andere de verplichte verzekering die u afsluit bij een ziekenfonds. Daarnaast sluit het ook een overeenkomst met verschillende actoren zoals ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen over de tarieven die een geconventioneerde zorgverstrekker mag toepassen.

Een RIZIV-toelage is de jaarlijkse toelage die een geconventioneerde (tand)arts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige ontvangt, in ruil voor aansluiting bij de RIZIV-conventie. De toelage maakt deel uit van het sociaal statuut voor geconventioneerde zorgverleners.

Een RIZIV-polis is een individuele levensverzekering, die zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioen, overlijdensverzekering en solidariteitswaarborgen voor geconventioneerde zorgverleners. De polis wordt volledig gefinancierd door de RIZIV-toelage.

Wanneer u geconventioneerd bent, ontvangt u een jaarlijkse toelage van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Dat RIZIV-contract kost u niets, maar levert u een aanvullend pensioen op.

Daarbovenop wordt 10% van uw premie in een solidariteitsfonds gestort, waardoor u recht heeft op financiële tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid (met maandelijkse rente), overlijden, moederschap of ernstige ziekte.

Daarnaast kunt een voorschot nemen op uw gespaarde kapitaal om te investeren in vastgoed.