Bijstand nodig? 051 70 35 17
Aansprakelijkheid

Verzekering BA Uitbating

Schade door uw bedrijf goed verzekerd

Heeft u een onderneming? Dan is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating een goed idee. Daarmee bent u verzekerd voor materiële, lichamelijke en immateriële schade aan derden door een foute handeling of vergetelheid van (een medewerker) van uw bedrijf. U kunt de BA Uitbating zien als een 'familiale verzekering voor uw bedrijf'.

Wat is BA uitbating?

BA Uitbating is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bedrijven. Wanneer iemand in of door uw zaak schade lijdt, bent u daarvoor aansprakelijk.

Daarom is een BA uitbating een goed idee. U hoeft namelijk niets fout te doen om schade te veroorzaken. Stel dat iemand uitglijdt en lichamelijke schade lijdt in uw zaak: dan is de aansprakelijkheid voor u. Met een BA Uitbating zijn materiële, lichamelijk en immateriële schade gedekt.

De BA Uitbating is één van de drie luiken van de verzekering BA ondernemingen. U kunt ze aanvullen met een BA Na Levering en een BA Toevertrouwde Goederen.

Een BA Uitbating-verzekering is een troef voor uw eigen onderneming, maar zorgt ook voor gemoedsrust bij uw zakelijke partners en klanten.

Dekking van de waarborg BA Uitbating

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating dekt lichamelijke, materiële en immateriële soorten schade aan derden.

  • Lichamelijke schade. Wanneer iemand uitglijdt in uw zaak of een reclamebord op een voorbijganger valt, dan dekt de BA Uitbating uw kosten. Want ook wanneer u niet in fout bent, draagt u de aansprakelijkheid voor de schade.
  • Materiële schade. Veroorzaakt u schade door uw bedrijfsactiviteiten (u maakt bijvoorbeeld verfvlekken of veroorzaakt brand door foutieve installatie van elektriciteit), dan kunt u rekenen op uw BA Uitbating.
  • Immateriële schade. Moet een klant zijn zaak sluiten door een nalatigheid van uw bedrijf? Ook dan komt uw verzekering BA Uitbating tussen.

De BA Uitbating komt niet tussen bij:

  • Opzettelijke schade
  • Contractuele schade
  • Herhaaldelijke schade
  • Schade die te verzekeren is met een polis Motorvoertuigen, Arbeidsongevallen of Brand
  • Schade door gebrekkige uitvoering van werken
  • Schade door oneerlijke concurrentie of financiële transacties
  • Schade aan gebrekkige geleverde producten

 

Voor welke activiteiten is uw onderneming verzekerd?

Uw waarborg BA uitbating dekt schade veroorzaakt door eigen goederen van uw onderneming, of goederen die uw onderneming onder haar hoede heeft (zoals eigen of gehuurde gebouwen, voertuigen of eigen of gehuurde en toevertrouwde voorwerpen).

Uw verzekering dekt verder schade veroorzaakt door prestaties die uw onderneming levert, zolang die buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid inhoudt. Ook schade veroorzaakt door personeel of personen voor wie uw onderneming instaat (vrijwilligers, zaakvoerders, bestuurders, ...) wordt gedekt.

De verzekering Ba Uitbating dekt enkel 'buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid' voor schade veroorzaakt aan derden. Wanneer de schade voortvloeit uit de uitoefening van een dienst of aflevering van een product, dan heeft u een BA Na Levering en verzekering Beroepsaansprakelijkheid nodig.

Meestal bent u standaard gedekt in de volledige Europese Unie. Contacteer ons indien u die dekking wenst uit te breiden.

Een verzekering op uw maat bij Verzekeringen Trybou

Een BA Uitbating kan met verschillende verzekerde waarborgen uitgebreid worden. Vraag zeker raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou als u een uitgebreide dekking voor uw beroepsactiviteiten wenst. U vindt onze kantoren in Ieper, Poperinge en Houthulst.

Dankzij een nauwkeurige beschrijving van uw beroepsactiviteiten analyseren we uw risico's en kunnen we de ideale polis voor uw onderneming samenstellen. De premie van uw polis wordt onder andere bepaald volgens de aard van uw beroepsactiviteiten, het aantal personeelsleden in uw onderneming, de verzekerde bedragen en de eventuele extra waarborgen.


Vraag een vrijblijvende offerte aan

i

Vaakgestelde vragen

BA Uitbating is een verzekering voor ondernemingen die schade aan derden dekt, wanneer die schade onopzettelijk veroorzaakt wordt door u, personeel voor wie uw onderneming instaat, gebouwen, terreinen of materieel bij de uitoefening van uw activiteiten.

De verzekering BA uitbating is niet wettelijk verplicht, maar ze wordt sterk aanbevolen voor ondernemingen om zich tegen aansprakelijkheid te beschermen.

Een BA uitbating dekt de aansprakelijkheid van het bedrijf voor schade aan derden, zowel op de bedrijfslocatie als op andere locaties waar de activiteiten worden uitgevoerd. Meestal is uw onderneming standaard verzekerd in de EU.

U kunt uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating uitbreiden met een BA Na Levering, voor schade aan klanten of derden na levering, of na uitvoering van werken. Verder kunt u ook opteren voor een verzekering BA Toevertrouwde Goederen, voor schade aan goederen van derden die u toevertrouwd werden. Vraag zeker raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor meer informatie.

De waarborg BA Uitbating dekt schade die u veroorzaakt tijdens het werken. De BA Na Levering dekt schade veroorzaakt door geleverde goederen of werken.

Als zelfstandige of onderneming doet u er het best aan om u zo goed mogelijk te verzekeren tegen mogelijke risico's, maar volgens het Belgisch recht zijn een arbeidsongevallenverzekering verplicht, en een autoverzekering voor uw bedrijfsvoertuigen.
Verder zijn aantal verzekeringen verplicht, afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit. Vraag raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor meer informatie.