Bijstand nodig? 051 70 35 17
aansprakelijkheid bedrijf

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Een verplichte verzekering voor openbare gelegenheden

Een verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal publiek toegankelijke inrichtingen.

Met deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bent u gedekt voor de materiële en lichamelijke schade die een slachtoffer lijdt in uw inrichting of bedrijf, door brand of ontploffing.

Wat is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing?

De 'BA Objectieve brand en ontploffing' is een verzekering die instaat voor de vergoeding van de lichamelijke en materiële schade die iemand lijdt door brand- of ontploffingsschade in uw openbaar toegankelijk.
Wanneer een brand of ontploffing plaatsvindt in een inrichting die publiek toegankelijk is, kan een slachtoffer de uitbater van die inrichting verantwoordelijk stellen en schadevergoeding vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade (en immateriële schade die daaruit voortvloeit) - zelfs wanneer u als uitbater geen fout heeft begaan.
Daarom is het belangrijk (en in veel gevallen verplicht) om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten.


Welke plaatsen hebben een verzekering objectieve aansprakelijkheid nodig?

Heel wat activiteiten met een publiek toegankelijke oppervlakte dragen de wettelijke verplichting om een BA Objectieve Aansprakelijkheid aan te gaan:

 • restaurants
 • hotels
 • tentoonstellingsruimten
 • sportzalen
 • Culturele centra, bioscopen, theaters
 • schoolinstellingen
 • Polyvalente zalen
 • pretparken
 • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van minstens 1000 m² hebben
 • stations
 • opblaasbare structuren
 • ...

 

Voor de volledige lijst kunt u de wettelijke lijst raadplegen, of kunt u terecht bij uw verzekeraar van Verzekeringen Trybou. U vindt onze kantoren in Ieper, Poperinge en Houthulst.


Ga voor een verzekering op maat

Vraagt u zich af of u wettelijk verplicht bent om de verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten? We helpen u graag verder met de waarborgen die u nodig heeft om optimaal verzekerd te zijn.
Wanneer u een verzekering objectieve aansprakelijkheid afsluit, leveren wij een attest af, dat aan de burgemeester van uw gemeente bezorgd wordt.

 


Vraag een vrijblijvende offerte aan

i

Vaakgestelde vragen

Burgerlijke Aansprakelijkheid brand en ontploffing is de verzekering die schade dekt die door brand en ontploffing aan derden wordt toegebracht. Voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen is de BA Brand en Ontploffing verplicht.

Voor uitbaters van bepaalde inrichtingen die gewoonlijk voor publiek toegankelijk zijn is deze verzekering verplicht. U kunt de volledige lijst van verplichte instellingen hier terugvinden, of raad vragen aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou.

De term 'objectieve aansprakelijkheid' houdt in dat een slachtoffer van een brand of ontploffing in uw inrichting uw schuld niet hoeft te bewijzen. Ook zonder fout moet u het slachtoffer vergoeden wanneer die schade ondervindt. Objectieve aansprakelijkheid wordt ook soms 'foutloze aansprakelijkheid' genoemd, omdat u de schadelijder steeds moet vergoeden, zelfs wanneer u geen fout begaan heeft.

In principe is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor brandschade. Wanneer de brand is veroorzaakt door een derde of defect toestel, of wanneer het gebouw wordt bewoond door huurders, wordt afgeweken van deze regel.

Foutloze aansprakelijkheid, ook wel objectieve aansprakelijkheid genoemd, houdt in dat iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, zelfs als er geen sprake is van schuld of nalatigheid.