Bijstand nodig? 051 70 35 17
Pensioen2

Groepsverzekering

Een belangrijk loonvoordeel voor uw werknemers

Als ondernemer weet u ongetwijfeld dat goede werknemers van onschatbare waarde zijn. Daarom is het belangrijk om hen voldoende voordelen te geven.

Een groepsverzekering is een belangrijk onderdeel van het loonpakket, en is zowel voor werkgever als werknemer een fiscaal interessante verzekering: het levert uw werknemers een bijkomend kapitaal vanaf hun pensioenleeftijd.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekering die de werkgever afsluit voor z'n werknemers. De verzekering maakt vaak deel uit van het loonpakket, en zorgt voor een aanvullend pensioen voor de werknemers. De groepsverzekering is één van de belangrijkste extralegale voordelen voor werknemers, en is bedoeld om die werknemers financiële zekerheid te bieden na hun pensioen.

Vaak is ook een overlijdensdekking verbonden aan een groepsverzekering. Wanneer een werknemer overlijdt vóór hij of zij met pensioen gaat, krijgen nabestaanden een overlijdenskapitaal uitgekeerd.

Het aanvullend pensioen is naast het wettelijk pensioen en pensioensparen één van de drie pensioenpijlers.

Waarom voor een groepsverzekering kiezen?

Een groepsverzekering is zowel voor werkgever als werknemer erg interessant.

De werknemer kan een aanvullend pensioen opbouwen. Het stelsel van ons wettelijk pensioen staat steeds meer onder druk, en is vaak onvoldoende om een levensstandaard aan te houden. Daarom kiezen steeds meer mensen voor aanvullende pensioenen.

Het aanvullend pensioen dat een werknemer via de groepsverzekering krijgt, wordt volgens de huidige fiscaliteit minder belast dan het gewone loon.

Daarnaast krijgt de werknemer bijkomende waarborgen, in de vorm van een overlijdensdekking, rente bij arbeidsongeschiktheid en wezengeld wanneer kinderen ten laste zijn.

Als werkgever een groepsverzekering aanbieden is erg interessant. De premies die u als werkgever bijdraagt, zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Daarbovenop komt dat een evenwaardige verhoging van de premie van uw groepsverzekering uw werknemer netto een stuk meer opbrengt dan een verhoging van het brutoloon.

Ook biedt u dankzij de groepsverzekering een competitief loonpakket aan. In the war for talent is een uitgebreide groepsverzekering een niet te onderschatten troef.

Met andere woorden: voor zowel werkgever als werknemer is de groepsverzekering een erg interessant extralegaal voordeel.

Hoe wordt een groepsverzekering uitbetaald?

Een groepsverzekering geeft u als werknemer recht op het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering vanaf uw pensionering. U krijgt het kapitaal uitgekeerd in één keer, of in stukjes - de periodieke rente.

De meest voorkomende keuze is de eenmalige uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal. Ruim 90% kiest voor deze manier van uitkering.

De periodieke rente - de uitbetaling in stukjes - kan maandelijks of per kwartaal uitgekeerd worden.

Wanneer een werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar blijft werken (en dus niet met pensioen gaat), kan hij of zij er voor kiezen om het aanvullend pensioen te laten uitbetalen.

Wat met een groepsverzekering als een werknemer van werk verandert?

Het aanvullend pensioen dat een werknemer opgebouwd heeft met een groepsverzekering, gaat nooit verloren - ook niet na ontslag.

Wanneer een werknemer verhuist naar een nieuwe werkgever, blijft het gespaarde netto kapitaal behouden. Uiteraard wordt niet meer verder gespaard via de groepsverzekering van de vorige werkgever, maar blijven de intresten wel verder lopen.

Als werknemer bekijkt u best het pensioenreglement om te weten wat met uw kapitaal wanneer u van werk verandert.

Wat zijn de kosten voor u als werkgever?

Als werkgever betaalt u een premie aan de verzekeraar. Met een groepsverzekering spaart u namelijk voor het aanvullend pensioen van uw werknemers. Die premie wordt ook de werkgeversbijdrage genoemd. Hoe hoog die bijdragen zijn, bepaalt u zelf. Dat kan procentueel afhankelijk zijn van het loon, of een forfaitair bedrag.

Ook kan een werknemer zelf een deel van de premie betalen.

Op de premies die u als werkgever betaalt, betaalt u een verzekeringstaks van 4,4% (aan de pensioeninstelling). U moet daarbovenop 8,86% bijdragen aan de sociale zekerheid. Als de groepsverzekering voor een zeer hoog pensioen zorgt, wordt een extra belasting geheven.

Ook op de premies die een werknemer betaalt, wordt een taks geheven van 4,4% door de pensioeninstelling.

Let wel: als werkgever kunt u de premies van een groepsverzekering aftrekken als beroepskost.

Hoe wordt de groepsverzekering belast?

Op de uitkering van een groepsverzekering betaalt een werknemer belastingen. Het gaat om een RIZIV-bijdrage van 3,55% (op het totale kapitaal, inclusief eventuele winstdeling) en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (eveneens op het totale kapitaal met eventuele winstdeling).

Op het volledige kapitaal opgebouwd tijdens de groepsverzekering zonder winstdeling worden 10% (plus gemeentelijke opcentiemen) geheven op het gedeelte dat gevormd werd met persoonlijke bijdragen na 1 januari 1993, en 16% (+ gemeentelijke opcentiemen) op het gedeelte dat gevormd werd persoonlijke bijdragen (van de werknemer) vóór 1 januari 1993.

Op het gedeelte van het verzekerd kapitaal dat met premies van de werkgever werd gevormd, wordt 16,5% (en gemeentelijke opcentiemen) geheven. Wanneer de werknemer het kapitaal opvraagt na een volledige loopbaan, is dat slecht 10% (en gemeentelijke opcentiemen).

Winstdeling is vrijgesteld van belasting.

Verzekeringen op maat van uw bedrijf bij Verzekeringen Trybou

Benieuwd naar welke groepsverzekeringen er bestaan, en welke het best bij uw onderneming past? Contacteer uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou vrijblijvend: onze ervaren mensen kijken graag hoe we u best kunnen helpen. U vindt onze kantoren in Ieper, Poperinge en Houthulst.


Vraag een vrijblijvende offerte aan

i

Vaakgestelde vragen

De bijdrage die u als werkgever betaalt, is fiscaal aftrekbaar. Bovendien zijn de sociale bijdragen op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen. Zo is de groepsverzekering fiscaal interessant voor werkgevers. Ook werknemers betalen minder belastingen op het uitgekeerde pensioenkapitaal dan op salaris.

Wanneer u op pensioen gaat na een volledige beroepsloopbaan, wordt het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering (bestaand uit de gestorte premies plus intresten) uitgekeerd.

De bijdragen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een gegarandeerd rendement van 1,75% te verschaffen.

De werkgever betaalt de premies voor de groepsverzekering, maar soms kan er een deel worden ingehouden op het loon van de werknemer als eigen bijdrage.

Een groepsverzekering kan als deel van het loonpakket worden beschouwd, omdat het een extra voordeel is dat door werkgevers wordt verstrekt aan de werknemers. Een groepsverzekering is wel fiscaal voordeliger dan extra brutoloon.

Een groepsverzekering is in geen enkele sector verplicht: elke werkgever heeft de keuze om een groepsverzekering aan te bieden.

Een aanvullend pensioen (tweede pijler van de pensioenregeling) via groepsverzekering is niet hetzelfde als pensioensparen (derde pijler): bij pensioensparen spaart u zelf voor uw aanvullend pensioen, terwijl het aanvullend pensioen via groepsverzekering (deels) door uw werkgever wordt betaald.