Bijstand nodig? 051 70 35 17
Aansprakelijkheid

Vrijwilligersverzekering

Uw vrijwilligers materieel en lichamelijk verzekerd

Vrijwilligerswerk is erg waardevol. Het is dan ook belangrijk dat uw vrijwilligers verzekerd zijn. Daarom zijn de meeste organisaties verplicht om een vrijwilligersverzekering (burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid) aan te gaan voor hun vrijwilligers.

Ook wanneer je als (feitelijke) vereniging geen wettelijke verplichting hebt om een verzekering BA vrijwilligers af te sluiten, overweegt u dat toch beter. Niet alles in verenigingsverband wordt namelijk gedekt door de gewone privéverzekering.

 

Wat is een vrijwilligersverzekering?

Een vrijwilligersverzekering of 'verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vrijwilligers' is een verzekering die je als organisatie aangaat voor je vrijwillige medewerkers.

De vrijwilligersverzekering dekt materiële en lichamelijke schade tijdens de duur van de overeenkomst. Het schadegeval wordt vergoed indien veroorzaakt:

  • door werkzaamheden die voor de organisatie worden uitgevoerd
  • door installaties, gebouwen of installaties die door de organisatie worden gebruikt
  • op weg van en naar de plaats van de activiteit

 

Wanneer u af en toe vrijwilligers inzet bij een activiteit, kunt u een dagverzekering afsluiten bovenop uw bestaande verenigingspolis. Bij regelmatige activiteiten is een verzekering op jaarbasis voordeliger.

 

Dekking van de vrijwilligersverzekering

Een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid voor vrijwilligers (of vrijwilligersverzekering) dekt schade die door fouten van de organisatie of haar vrijwilligers zijn veroorzaakt aan derden.

Ook voor schade bij lichamelijke ongevallen komt uw vrijwilligersverzekering tussenbeide.

Rechtsbijstand is een handige toevoeging aan uw vrijwilligersverzekering. De verzekering komt zo met juridische en financiële bijstand bij geschillen.

Opgepast: deelnemers aan een activiteit zijn niet verzekerd door een vrijwilligersverzekering. De verzekering dekt alleen personen die als vrijwilliger beschouwd worden bij de activiteit.

Wanneer een vrijwilliger met de wagen rijdt - ook tijdens het vrijwilligerswerk - valt hij of zij terug op de eigen autoverzekering.

Indien u geen verzekering afsluit voor uw vrijwilligers, neemt dat de aansprakelijkheid van de organisatie niet weg.

 

Heeft u een vrijwilligersverzekering nodig?

Alle private en publieke rechtspersonen die onder de Vrijwilligerswet vallen, hebben een verzekeringsplicht.

Ook feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepelorganisatie, of die betaald personeel tewerkstellen hebben een verzekeringsplicht.

Ook koepelverenigingen hebben verzekeringsplicht voor een lokale afdeling die als feitelijke vereniging werkt.

Voor een aantal feitelijke verenigingen geldt de versplicht niet. Toch kunt u een vrijwilliger beter goed verzekeren. Vraag raad aan uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou voor de beste mogelijke verzekeringen.

 

Een vrijwilligersverzekering op maat van uw organisatie

Een goede polis begint bij goede afspraken. Benieuwd wat uw polis dekt, of wat een goede verzekering is voor uw vrijwilligersorganisatie? Neem dan zeker contact op met uw verzekeraar bij Verzekeringen Trybou. U vindt onze kantoren in Ieper, Poperinge en Houthulst. Wij zorgen voor een passende verzekering voor uw activiteit.


Vraag een vrijblijvende offerte aan

i

Vaakgestelde vragen

Een vrijwilligersverzekering of 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers' beschermt vrijwilligers tegen mogelijke risico's en ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ook schade toegebracht aan derden wordt gewaarborgd

Een vrijwilligersverzekering is verplicht voor alle private en publieke rechtspersonen die onder de Vrijwilligerswet vallen. Ook feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepelorganisatie, of die betaald personeel tewerkstellen hebben een verzekeringsplicht. Contacteer Verzekeringen Trybou voor meer informatie over uw verzekeringsplicht.

'BA' staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. BA Vrijwilligers is een vrijwilligersverzekering die materiële en lichamelijke schade dekt door vrijwilligers actief in een organisatie.